Projekti

Združenje YES je aktivno na stičnih točkah področij mladih, izobraževanja, podjetništva in čezmejnega sodelovanja.

Podjetniški center

V preteklosti je Združenje YES sodelovalo pri ustanovitvi organizacije CEED, ki je del mednarodne mreže razvojnih centrov. Ustanovitelja sta ameriška agencija za mednarodni razvoj USAID in ameriški sklad tveganega kapitala SEAF. Podjetniški center se zavzema za promocijo podjetništva in podjetniških vrednot v širši družbi znotraj regije v kateri deluje.

 

EDGE konferenca

EDGE konferenca v organizaciji Združenja YES je dogodek, ki redno gosti vodilne mislece in voditelje iz celega sveta. EDGE konferenca je po mnenju udeležencev srečanje, s katerim se po strukturi in kakovosti govornikov lahko primerjajo le zelo redki dogodki v regiji.

Gostje EDGE konference so bili med drugim: Dr. Ernesto Illy, ustanovitelj podjetja Illy Cafe, Stephen Attenborough, direktor Virgin Galactic, Bastiaan Lemmens, soustanovitelj Booking.com, Morten Lund, najbolj aktiven angelski investitor, Antonio Campinos, predsednik OHIM-a, Juergen Maier, priznan arhitekt, itd...

EDGE konferenca je prostor, kjer se združujejo talentirani posamezniki in iščejo svoj navdih za prihodnje aktivnosti. Tema prve EDGE konference je bila MOBILITY. Tema druge EDGE konference je bila COLLECTIVITY, kjer smo raziskovali medsebojno povezanost na ravni bioloških struktur do družbenih, ekonomskih in političnih odnosov. Tema zadnje tretje konference je bila INNOVATION, kjer smo odprli prostor za nove ideje, pristope in načine razmišljanja.

YES Junior

Ključni projekt Združenja YES je YES Junior, ki predstavlja inovativen izobraževalni program za mlade posameznike z visokim razvojnim potencialom za bodoče voditelje. Več o projektu si lahko preberete na tej spletni strani.

Letos bo Združenje YES sprejelo že enajsto generacijo YES Juniorjev 2015, ki jim bomo ponudili kakovosten sistem izobraževanja preko:

  • serije praktičnih delavnic, na katerih posredujejo znanje in izkušnje priznani domači in mednarodni podjetniki, managerji, trenerji in ostali predavatelji, ki so svoje znanje v preteklosti dokazali v praksi;
  • mentorskega programa, kjer svoje izkušnje na mlajše generacije prenašajo starejši in uveljavljeni kolegi;
  • mednarodnega in domačega mreženja, ki je odlična priložnost za izmenjavo mnenj s kolegi iz različnih panog ter informiranja o priložnostih na novih trgih.

YES Juniorji preteklih generacij so direktorji, umetniki, vodilni managerji itd.

YES Potential - Global Shapers Community

YES Potential je neprofitni projekt Združenja YES, preko katerega mladim, ki verjamejo v svoj potencial in so ga pripravljeni razvijati, pomagamo, da ga izkoristijo. Udeležencem programa omogočamo neposredno vključenost v središče področja njihove specializacije. Dajemo jim možnost sodelovanja pri konkretnih projektih, pridobivanja izkušenj in znanj na razgovorih z vodilnimi ljudmi iz svojega področja specializacije in možnost udeležbe pri strokovnih razpravah.

Program Young Potential ponuja to, kar v današnji družbi najbolj primanjkuje - priložnost pokazati in dokazati se. Program združuje tematske delavnice in mreženje, vsako leto pa je sprejetih 10 posameznikov višjih letnikov iz različnih fakultet. Program poteka eno leto in vsebuje delavnice iz tematike družboslovja, humanistike in naravoslovja. Udeleženci programa aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi delavnic, s čimer pridobijo poglobljeno znanje o obravnavanih tematikah ter hkrati osvojijo veščine javnega nastopanja. Vsi udeleženci progarma dobijo ustreznega mentorja glede na njihov profil. Mentorji so strokovnjaki na njihovem področju, udeležencem pa omogočajo preskok na poslovni in osebni ravni.

V letu 2015 smo udeležence YES Potential integrirali v Global Shapers Community Ljubljana. GSC je iniciativa World Economic Foruma, ob podpori katerega smo odprli ljubljanski hub, ki združuje preko 5000 mladih v več kot 450 GSC hubih po celem svetu in predstavlja največji in najkvalitetnejši svetovni network za mlade. Namen GSC in tudi GSC Ljubljana je z družbeno angažiranimi projekti ustvarjati prijaznejše lokalnego okolje za vse prebivalce.

YES Start in YES Bridge

Yes Start in YES Bridge sta projekta, ki se osredotočata na sistemske pomanjkljivosti našega prostora.

YES Start je namenjem brezposelnim osebam, ki v situaciji, kjer so se znašli nimajo zadostne podpore družbe. Zato smo zasnovali program, ki izbrani skupini omogoči vstop v poslovni svet in jim preko delavnic, mentorstva in podpore pomaga pri uresničitvi njihove poslovne zamisli. S programom smo začeli v letu 2012, letos pa bomo sprejeli že četrto generacijo bodočih podjetnikov.

YES Bridge rešuje nepovezanost raziskovalnih institucij in gospodarstva. Gospodarstvo ne izkorišča potencialov slovenskih raziskovalcev, ti pa niso informirani o potrebah industrije. V okviru projekta, ki smo ga začeli v letu 2014, bomo povezali oba pola z namenom dolgoročnega in učinkovitega sodelovanja in s tem tudi napredka slovenske družbe.