Poslanstvo

Kaj je Yes?

Združenje YES je nevladna, nepolitična in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2003, ki vključuje mlade uspešne posameznike iz različnih področij delovanja, ki so do svojega 45. leta starosti dosegli vidne uspehe. Aktivnosti Združenja YES so namenjene vzpostavljanju pozitivnega in spodbudnega okolja v katerem bodo mladi in talentirani posamezniki neomejeno razvijali svoj potencial.

Člani Združenja YES so priznani podjetniki, poslovneži, akademiki, umetniki, športniki in ostali mladi uspešni posamezniki.

Leta 2006 se je Združenje YES povezalo v konfederacijo združenj evropskih podjetnikov, ki danes vključuje prek 20.000 mladih evropskih podjetnikov iz 16 držav.

Leta 2007 je Združenje YES ustanovilo mednarodno Združenje YES International v Bruslju z namenom širitve organizacije v Evropi. Tako je Združenje YES leto kasneje začelo z aktivnostmi na Hrvaškem, v Srbiji in na Madžarskem, v prihodnje pa načrtuje širitev še v druge države JV Evrope.

Poslanstvo

Razvoj pozitivnega in stimulativnega okolja v katerem bodo mladi posamezniki neomejeno uresničevali svoj potencial in s tem razvijali novo generacijo odgovornih poslovnežev.

To uresničujemo prek izmenjave mnenj in izkušenj, izobraževalnih programov, štipendiranja, mentorstva in podpore mlajšim generacijam nadarjenih posameznikov. Tako ustvarjamo pogoje za višjo družbeno blaginjo v prihodnosti.

Vizija

Razvoj mednarodne organizacije mladih uspešnih poslovnežev in ostalih vplivnih posameznikov v državah JV Evrope.