Članstvo

Člani Združenja YES so uveljavljeni mladi posamezniki, ki na svojem področju dela uživajo visok ugled. Članstvo Združenja YES je sestavljeno iz priznanih podjetnikov, predsednikov in članov uprav velikih domačih in mednarodnih družb, uglednih akademikov, umetnikov, arhitektov, zdravnikov in ostalih posameznikov iz različnih področij delovanja.

S pristopom k Združenju YES se člani zavežejo, da bodo pomagali pri razvijanju pozitivnega okolja z aktivnim sodelovanjem pri vsebinskem organiziranju izobraževalnih programov in mentorstvu mlajšim generacijam.

Kdo je lahko član?

Člane Združenja YES predlagajo obstoječi člani, izjemoma pa k članstvu povabimo tudi preostale posameznike, ki izražajo željo po včlanitvi in so na svojem področju dela pokazali nadpovprečne uspehe.

V Združenju YES težimo k temu, da vključimo le kandidate, ki čutijo odgovornost do okolja v katerem bivajo in delujejo. Člani so posamezniki, ki so izjemni na svojem področju dela in uživajo visok ugled v družbi in želijo s svojim članstvom nesebično pomagati mlajšim generacijam pri uresničevanju njihovih sanj.

Člani Združenja YES so mednarodno uveljavljeni:

 • Predsedniki uprav
 • Podjetniki
 • Člani uprav
 • Izvršni direktorji
 • Raziskovalci
 • Diplomati
 • Arhitekti
 • Umetniki
 • Pravniki
 • Športniki
 • Zdravniki

Kako se lahko včlanim?

Novega člana predlaga član Združenja YES. Vse kandidature najmanj dvakrat na leto pregleda komisija za sprejem novih članov, ki se odloči o včlanitvi novih članov. Članstvo v Združenju YES je omejeno; vsako leto sprejmemo približno deset članov.

Trenutno v Združenje ne sprejemamo novih članov. Če vseeno ocenjujete, da ste na svojem področju izjemni in lahko s svojim delovanjem občutno prispevate k izpolnjevanju našega poslanstva nam pišite na info@yes.si. Vaše sporočilo bomo skrbno prebrali.