Izbor

Kdo se lahko prijavi v YES POTENTIAL?

Kandidat za YES POTENTIAL je lahko študent višjih letnikov dodiplomskega študija, študent podiplomskega študija ali mladi raziskovalec, ki je nadpovprečno aktiven, obenem pa je že dokazal talent ter izjemen uspeh na svojem področju študija ali raziskovanja.

Kandidat mora biti starejši od 20 in mlajši od 30 let.

Kako se prijavim?

Program YES POTENTIAL bo predstavljen na različnih fakultetah, kjer bodo predstavljene podrobnosti izbora in študenti povabljeni k sodelovanju.

Študenti, ki imate potencial in ste na svojem področju študija ali raziskovanja to že pokazali, se lahko prijavite tako, da pošljete svoj življenjepis (CV) in motivacijsko pismo na e-naslov info@yes.si

V motivacijskem pismu odgovorite na naslednja vprašanja:

  • kje vidite vaš potencial,
  • kako ste svoj potencial pri dosedanjih aktivnosti udejstvovali,
  • kakšne so vaše karierne želje in kaj vas pri delu motivira,
  • kaj bi izpostavili kot vaše glavne dosežke (osebno in študijsko).


Kako poteka izbor?

Komisija bo pregledala vse prispele prijave ter izbrala posameznike, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Ti bodo povabljeni na razgovor s komisijo, kjer se bodo lahko predstavili in odgovorili na vprašanja.

Komisija bo nato ponovno pregledala kandidature in se odločila za končni izbor predvidoma 10 študentov oz. mladih raziskovalcev iz različnih področij.

V izboru bodo imeli prednost kandidati, ki bodo pri dosedanjem delovanju pokazali visok intelektualni potencial, ciljno usmerjenost, kreativnost, zagnanost in že izkazane določene uspehe na določenem področju.