Program

Yes Start je program, pri katerem Združenje YES s svojimi viri in znanjem pomaga izbrani skupini brezposelnih oseb uresničiti svoj potencial z ustanovitvijo lastnega podjetja, obenem pa s tem poskuša tudi zmanjšati brezposelnost v Sloveniji. Program je zasnovan kot vodenje skupine ljudi skozi podjetniške delavnice, kjer se jim predstavi osnovne mehanizme za samostojno podjetniško pot. Skozi delavnice bodo kandidati razvijali svojo podjetniško idejo ter nadgrajevali poslovni načrt.

Izbrani posamezniki bodo deležni dvoletnega programa; v prvem letu v obliki delavnic, mentorstev in pomoči za zagon novega podjetja, v dugem letu pa kot tematska srečanja in podpora že ustanovljenim podjetjem.

Delavnice bodo potekale enkrat tedensko od decembra 2013 do junija 2014; skupno bo organiziranih več kot 20 delavnic. Nosilci delavnic bodo priznani strokovnjaki, ki bodo s praktičnim pristopom udeležencem predstavili bistvene točke za dober zagon podjetja, za ustrezno pozicioniranje na trgu in uspešno poslovanje.

Delavnice bodo pokrivale vsa najpomembnejša področja za dober vpogled v podjetniško okolje:

- osnove podjetništa,

- oblikovanje podjetniške strategije,

- ekonomika podjetja in podjetniške ideje,

- uspešno trženje izdelkov,

- financiranje podjetja in poti do finančnih virov,

- makroekonomsko okolje,

- kupci in njihove potrebe...

Udeleženci bodo v programu razvijali svojo podjetniško idejo in izpopolnjevali podjetniški načrt.

Vsem udeležencem programa bo glede na njihovo področje delovanja dodeljen mentor, ki jim bo pomagal pri raznih vprašanjih.  Na ta način bo udeležencem olajšan vstop v podjetništvo, hkrati pa bodo z vključenostjo v program začeli razvijati tudi svoj network, kar je bistvenega pomena za uspešen zagon podjetja.

Na enem izmed dogodkov v okviru programa, kjer se bodo predstavili poslovni načrti, bodo prisotni tudi potencialni investitorji; na ta način bo udeležencem omogočen dostop do investicijskega kapitala.