Program

Udeleženci programa YES Junior so deležni skrbno zasnovanega enoletnega programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju z uglednimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Vključuje mentorski proces, tematske izobraževalne delavnice, domače in mednarodno mreženje in osebni razvoj.

Mentorski program

Vsak udeleženec programa YES Junior pridobi mentorja, starejšega in izkušenega podjetnika, poslovneža ali drugega uglednega in priznanega strokovnjaka, ki mu pomaga pri spopadanju z izzivi, s katerimi se srečuje pri svojem vsakodnevnem poslovnem ali strokovnem delovanju.

YES Junior pridobi mentorja glede na njegove razvojne želje ali trenutne izzive. Mentorski procesi so ključni za pospešek posameznikovega profesionalnega razvoja, saj prenos znanja in izkušenj iz starejše na mlajše generacije pomeni zmanjšanje števila napak pri profesionalnem razvoju in boljšo časovno učinkovitost.

Tematske izobraževalne delavnice

Udeleženci programa YES Junior so vabljeni na redne tematske izobraževalne delavnice, kjer pridobijo funkcionalno znanje in veščine, ki jih lahko vsakodnevno uporabljajo pri svojih profesionalnih in poslovnih aktivnostih za izboljšanje svoje poslovne učinkovitosti.

Delavnice so zasnovane tako, da pokrijejo vse ključne komponente posameznikovega profesionalnega delovanja. Na delavnicah predavajo le vrhunski domači in mednarodni strokovnjaki, ki so svoje izkušnje dokazali tudi v praksi. Cilj delavnic je udeležence seznaniti s pozitivnim, strokovnim, kreativnim in globalno usmerjenim načinom delovanja.

Redne delavnice pokrivajo teme kot so: prodaja na globalnih trgih, podjetniška rast, učinkovito komuniciranje, davčna optimizacija poslovanja, HRM-kako pridobiti in motivirati ključne kadre, kako z blagovno znamko ustvarjati visoko dodano vrednost, itd..

Domače in mednarodno mreženje

Udeleženci programa YES Junior so vabljeni na niz srečanj članov Združenja YES v Sloveniji in Evropi. Srečanja so prostor, kjer lahko izmenjujejo izkušnje z nekaterimi starejšimi in bolj izkušenimi posamezniki iz različnih področjih delovanja.

Cena programa

Stroški za udeležbo v enoletnem programu YES Junior znašajo 2.600 EUR od katerih pokrije Združenje YES 70% teh stroškov. YES Juniorji plačajo 800 EUR.