Združenje YES v Sloveniji združuje 180 posameznikov, ki so na svojem področju delovanja dosegli vidne dosežke.

Združenje YES je bilo ustanovljeno z namenom, da poveže generacijo mladih in talentiranih posameznikov iz različnih področij delovanja, z namenom ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega okolja v katerem bodo mladi lahko neomejeno uresničevali svoj potencial.

Od leta 2006 je Združenje YES aktivno tudi v mednarodnem okolju in preko mreže partnerskih in lastnih organizacij omogoča druženje s podjetniki, gospodarstveniki in drugimi izstopajočimi mladimi posamezniki iz vse Evrope. Združenje YES ima tako željo postati vodilna mreža mlajših uspešnih posameznikov na področju širše regije v JV Evropi.

Člani Združenja YES so posamezniki, ki so izrazili želijo pomagati mlajšim generacijam pri razvoju njihovih talentov. Zato smo zasnovali YES Junior, ki izbranim mladim talentiranim posameznikom, ki so že dokazali svoj potencial, omogoča hitrejši osebni in poslovni razvoj preko mentorskega programa, tematskih izobraževalnih delavnic in mednarodnega mreženja. V začetku decembra 2015 bomo izbrali že enajsto generacijo YES Juniorjev.